Entraction Holding

Vi har haft stor nytta av vårt samarbete med zecobyte. I zecobytes uppdrag ligger att mäta kundnytta i vår produkt, samt påvisa behov och beteendemönster hos våra kunder.

Vi känner att vi uppmärksammat svagheter och styrkor i vårt kunderbjudande med hjälp av zecobyte, och har därmed också kunnat optimera produkten för dem Marknader vi bedriver verksamhet.

Jag upplever zecobyte som mycket kompetenta, flexibla samt lyhörda för de specifika behov vi har och att de genomfört uppdrag samt redovisning på ett tydligt och professionellt sätt.

Christer Larsson, Product Director Entraction
Logo