Novus Group International

zecobytes beräkningstekniska styrka och Novus analyskraft som undersökningsföretag gör att vi tillsammans levererar säkrare siffror och bättre beslutsunderlag.

Torbjörn Sjöström, VD Novus
Logo

Uppdrag

Novus har genomfört Sveriges största jämförande studie mellan olika publika webbpaneler och telefonintervjuer. Ca 8000 intervjuer har totalt genomförts. Samma frågeformulär har besvarats i 6 paneler och 2 telefonurval. Slutsatsen av denna studie är att det finns skevheter i självrekryterade paneler vad gäller åsikter, beteende samt i viss omfattning även grundläggande demografi. För att ge analysen ytterligare en dimension anlitade Novus zecobyte. Läs Novus rapport här

Lösning

Med hjälp av verktyget SQCT® kunde zecobyte verifiera innehållsmängden i svaren, exempelvis fånga upp slentrianmässiga svar och ranka innehållshalten i dessa. zecobytes analys genomfördes på anonymiserad data där uppgiften var att värdera kvalitén i respektive panels svarsdata. zecobyte hade ingen information om uppbyggnad eller annan form av ledtrådar för att kunna lista ut panelens utformning. Utifrån detta rangordnade zecobyte de olika panelerna efter mängden utvinnbar information. Läs teknisk rapport här