Partiledarnas personligheter enligt svenska folket

team zecobyte
Thursday, 21 November 2013

En färsk psykometrisk studie har genomförts av zecobyte med syfte till att identifiera partiledarnas emotionella laddningar utifrån svenska folket.

Analysen visar att Stefan Löfven (S) anses vara mer grupporienterad och folklig medan Fredrik Reinfeldt (M) är mer individualistisk och dominant enligt svenska folket. Partiledarna är i större utsträckning introverta där Reinfeldt anses vara smart och metodisk medan Löfven är jordnära och medmänsklig.

Studien baseras på instrumentet FeelMap® som kopplar målgruppens drivkrafter till partiledarna med hjälp av kvalitativ och kvantitativ data. Mätningen omfattar 500 genomförda intervjuer fördelade över Sverige i åldersgruppen 18-75 år.

Personlighetstyper

Instrumentet kategoriserar partiledarna utefter fyra personlighetstyper där huvudkategoriseringen sker från dimensionerna introvert, extrovert, grupp och individ. Genom att placera ut Stefan Löfven (S) och Fredrik Reinfeldt (M) i en personlighetskarta identifierar vi de känslor som svenska folket främst förknippar med partiledarna.

Metodik

Via ett bildbaserat enkätverktyg får respondenten fritt associera Löfven och Reinfeldt till ett abstrakt bildkollage. Bilderna i kollaget är validerade och har dessförinnan testats mot ord och andra bilder för att identifiera känsloladdningen. Därefter får respondenten beskriva partiledarna med ord efter varje unik bildfråga. Ord som förknippas med partiledaren kombineras med respondentens bilder med verktyget Match Graph och resultatet visualiseras i en karta på ett överskådligt sätt.

Löfven – Introvert och grupporienterad

Figuren nedan visar Stefan Löfvens (S) personlighet utifrån svenska folket. Ju starkare färg i kartan desto mer relevant attribut. Löfven har sina starkaste attribut i grupp - och empatisegmentet. Han anses främst att vara vanlig, folklig och svensk i sina grupporienterade attribut samt förtroendeingivande, samlad och lugn i sina introverta attribut. Vidare anses han även att vara kompetent och något fokuserad.

Reinfeldt – Introvert och individualistisk

Inte helt oväntad är Fredrik Reinfeldt (M) mer individualstisk än Löfven. Reinfeldt har sina starkaste attribut i individ- och kompetentsegmentet. Reinfeldt anses vara metodisk, kontrollerande, smart och samlad i sina introverta attribut medan han är dominant, självsäker, auktoritär och något självgod i sina individualistiska attribut.

Reinfeldt vs. Löfven

Låt oss nu ta fram de attribut som är enastående för respektive partiledare. För Reinfeldt är de unika karaktärsdragen många i jämförelse med Löfven, men där Löfven har sina starka attribut är karaktärsdrag som reserverad och vänlig unika för Reinfeldt.

Känslor som Löfven är ensam om är bland annat folklig, flexibel, äkta och solidarisk. Karaktärsdrag som är unika för löfven i de segment där Reinfeldt har sina starka attribut är seriös och kompetent.