Aktivitet på Twitter för SD och Zlatan

team zecobyte
Saturday, 17 November 2012

Den 14:e november ägde Zlatan Ibrahimovic och Sverigedemokraterna svenska twitterflödet. Eftersom händelserna inträffar med kort tidsvarsel är det uppenbart att svenska folket pratar om båda händelserna och gissningsvis är samvariationen mellan händelserna stor.

Figuren nedan visar antalet omnämningar för SD, Zlatan och tvärsnittet mellan dem. Den 14:e november hade SD 30 869 omnämningar, Zlatan 27 367 och tvärsnittet 5 612. Dagen därpå minskade SD till 18 315, Zlatan till 8 213 och tvärsnittet till 2 268.

SD i majoritet hos tvärsnittet under längre period!

Figuren nedan visar aktivitet för SD, Zlatan och tvärsnittet från 14:e till 16:e november.

Klicka på bilden för att se en större bild

SD:s aktivitet ökar markant efter Expressens avslöjande om SD-toppens utekväll för cirka två år sedan. Under Sverige-England matchen är det Zlatans första mål 20 minuter in i matchen som toppar följd av hans show i slutet av matchen. Dagen därpå ökar SD:s aktivitet igen efter nya avslöjanden om Ekeroths och Almqvists järnrörshistoria, dock inte lika kraftigt som dagen innan.

Det intressanta med analysen är att de personer som ingår i tvärsnittet, d.v.s. personer som omnämnt både SD och Zlatan (röda linjen i figuren ovan) omnämner SD flitigt veckorna innan. Under fotbollsmatchen mellan Sverige och England når deras aktivitet sin maxpunkt och snacket fortsätter även nästa dag, vilket inte är särskilt häpnadsväckande. Men om man går tillbaka i tid och betraktar dessa personers aktivitet under en längre tidsperiod (cirka tre veckor innan SD-krisen, 24:e okt - 13:e nov) ser man att deras tweets främst omnämner SD. Se pie-charten i figuren för fördelningen.

Slutsats: Personer som omnämnt både SD och Zlatan under den betraktade perioden 14-16 nov har främst skrivit om SD dessförinnan!

En försiktig tolkning av detta är att politisk intresserade personer försöker hitta paralleller i twitterlandskapet i större utsträckning än andra grupper för att framföra sina åsikter.

Zlatan Ibrahimovic

Aktuella teman för Zlatan var målen med hänvisning till alla mål och cykelsparken i slutet av matchen, själva landskampen (Sverige & England) samt hyllning av Zlatan i form av ord som kung, gud och magi.

Sverigedemokraterna

För Sverigedemokraterna var det inte helt oväntade teman efter Expressens avslöjande. Aktuella teman för Sverigedemokraterna var bland annat rasism, Erik Almqvist och diskriminering.

Var twittrades det mest?

Twitterflödet för SD under den betraktade perioden är störst i Stockholmsregionen följd av Skåne och Västra Götaland (sannolikt Malmö & Göteborg).

För Zlatan är twitterflödet störst i Stockholm och Västra Götaland följd av Jönköping och Skåne.

OBS! Eftersom geo-data från mobilen är begränsad (cirka 4 % twittrar från mobilen i Sverige) bör man ta den geografiska representationen med en viss försiktighet.

Drivande termer till den kraftiga ökningen

Låt oss ta reda på de drivande faktorerna till den kraftiga ökningen för Zlatan och SD genom att analysera ökningens förändring över tid.

Figuren ovan visar Zlatans och SD:s aktivitet från 8:e till 15:e november. Teman visar ord som har haft störst frekvens under perioden och termer visar ord som har haft störst acceleration. Notera att teman och termer sammanfaller i vissa fall.

Zlatans ökning har i första hand accelererats av termen sd följd av kung och england. SD:s ökning har främst påverkats av almqvist följd av parti och zlatan. Det är alltså Erik Almqvist som är den största accelerationsfaktorn till Sverigedemokraternas ökning medan SD är den största faktorn till Ibrahimovic.