visual table® snart i mållinje

team zeco
Monday, 01 September 2014

Vi har sedan starten 2010 utvecklat kundspecifika mjukvarulösningar inom Online Business Intelligence - insamling och integration av stora och komplexa datamängder, kraftfull bearbetning och analys av datan, och visualiserad presentation av resultat. Idag är vår verksamhet inriktad på utveckling och paketering av egna mjukvaruprodukter, byggda på de avancerade system och applikationer som vi tidigare byggt åt kunder.

Under våren 2015 lanseras Visual Table, ett verktyg för bearbetning och presentation av data som vi bedömer ha en global potential. För fortsatt utveckling av Visual Table kommer bolaget under hösten att ta in nya ägare i form av en nyemission. Vi söker nu flera duktiga .NET utvecklare som vill bygga nästa generations analys- och publiceringsverktyg av stora datamängder.

The future of Online Business Intelligence

Användbar data såsom affärsdata, registerdata, webbdata och andra datakällor växer exponentiellt och behovet av att analysera och utvärdera data växer i samma takt. Detta medför nya krav på en organisations informationsflöde, både internt och externt. Processen att hantera stora datamängder, få snabb inblick i data i form av nyckeltal och mönster, visualisera data på ett överskådligt sätt, uppdatera löpande data, hantera all data inom samma plattform och sprida informationen på ett enkelt sätt kräver ofta flera verktyg, expertis och många mantimmar.

I dagsläget utvecklar vi online plattformen Visual Table som möjliggör hantering, analys och visualiseringar av stora datamängder från varierande källor. Genom att tillämpa nästa generations web-browser teknik och molnsystem i kombination med intelligenta algoritmer möjliggörs snabb uppladdning av rådata. Visual Tables import-funktion tar hänsyn till multipla datakällor som på sikt reducerar arbetstiden för dataanalys med upp till 90 %.

En av grundstenarna för Visual Table är den unika import-funktionen som reducerar arbetstiden för dataanalys avsevärt.

Visualisering i fokus

Online Business Intelligence för stora datamängder är en ung marknad där de flesta av våra konkurrenter fortfarande är i utvecklingsfasen. Särskiljande attribut gentemot våra närmaste konkurrenter ligger i snabbheten att processa stora datamängder online, intelligenta algoritmer som förenklar uppladdningsarbetet avsevärt och inte minst våra visualiseringskomponenter som har utvecklats i samband med många kundprojekt.

Ett av våra främsta mål är att göra interaktionen med data mer naturlig för systemet. De innovativa visualiseringsalgoritmerna skall hjälpa användaren att få inblick i data på enklast möjligast sätt. I samband med tidigare kundlösningar har vi utvecklat Match Graph som underlättar för denna interaktion. Match Graph är en datorintensiv metod som detekterar olika typer av samband mellan variabler och visualiserar relationerna med en överskådlig graf. Visual Tables användargränssnitt ger förslag på pedagogiska grafer för att underlätta arbetsflödet för användaren. Vi vill minimera ”antalet klick” för användaren genom att ge färdiga förslag på kompletta visualiseringar och rapportmallar. Målet är att gå från rådata till rapport på bara några få klick.

Från rådata till presentation på bara några få klick.